Logopeda Ciutadella

Especialista en Motricitat Orofacial

Logopeda Ciutadella

Contactar
Logopeda Ciutadella

Ana Gener López

Logopeda Ciutadella

Amb la meva formació ofereixo un tractament totalment personalitzat i adequat a les dificultats de cada pacient. La meva especialització en Motricitat Orofacial em dona una visió més profunda en la comprensió de les diferents dificultats de la deglució, masticació, respiració, fonoarticulació, entre d’altres, entenent els possibles trastorns des d’una visió holística del pacient.

Logopeda Ciutadella

Col·legiada número 07/0326
(Col·legi Oficial de Logopedes de les Illes Balears).

Consulta a Logopeda Ciutadella Ana Gener
Consulta a Clínica Juaneda Menorca

Logopeda Ciutadella

Formació

Graduada en Logopèdia per la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya.
Màster en Motricitat Orofacial i Postgrau en Motricitat Orofacial per I. EPAP (Universitat
de Vic – Universitat Central de Catalunya). Curs d’especialització en la Rehabilitació Vocal
(Gemma Solà). En formació i actualització contínua.

Comunicació

Llenguatge oral

Llenguatge escrit

Trastorns de les funcions orofacials

Veu

Audició

Parla

Logopeda Ciutadella

Logopeda infantil

En els primers anys de la infància es desenvolupen els òrgans sensorials, moviments, llenguatge, consciència fonològica… A través d’aquest aprenentatge s’adquireixen capacitats bàsiques com la comunicació, caminar, parlar, llegir… La logopèdia infantil es basa en la detecció, l’avaluació, el diagnòstic, la prevenció i el tractament de les alteracions o trastorns del llenguatge, de la parla i de la comunicació, dificultats de lectoescriptura, alteracions de les funcions orofacials… A la logopèdia infantil no només ens hem de centrar en el nen, sinó també en la família i l’entorn a través d’intervencions personalitzades, adaptades i amb pautes i assessorament per ajudar al màxim el desenvolupament del nen.

Logopeda Ciutadella
Logopeda Ciutadella
Logopeda Ciutadella
Logopeda Ciutadella

Algunes de les patologies que es poden presentar a l’edat infantil són:

Retard de la parla:

Retard en l’adquisició de diversos fonemes que haurien d’estar adquirits quant a l’edat cronològica del nen i que dificulten la comprensió de la seva parla.

Dislàlia:

Dificultats d’articulació i/o discriminació de diferents fonemes. Són un exemple el rotacisme (dislàlia selectiva del fonema [r]) o el sigmatisme (dislàlia selectiva del fonema [s]), entre d’altres.

TDL

(Trastorn del Desenvolupament del Llenguatge):

Alteració significativa en l’adquisició i desenvolupament del llenguatge, que no és per causa física, neurològica, intel·lectual ni sensorial, en unes condicions socials adequades. (ASHA: American Speech-Hearing Association)

Retard del llenguatge:

Retard a l’adquisició de l’estructura interna del llenguatge. Es diferencia del TDL en el fet que amb ajuda logopèdica, aquest queda superat, adquirint el nen el nivell de desenvolupament de llenguatge adequat a la seva edat cronològica.

Patologia vocal:

 • Orgànica (nòduls, pòlips…)
 • Funcional (Mal ús o abús vocal)

Trastorns de la fluïdesa:

 • Disfèmia o tartamudesa

Dislèxia:

Trastorn d’aprenentatge que afecta principalment les habilitats implicades tant en la lectura fluent de les paraules com en l’escriptura. Aquestes dificultats són generalment produïdes per un processament fonològic inadequat sense que tinguin relació amb l’edat ni amb altres habilitats cognitives o acadèmiques.

Retard de la lectoescriptura:

Retard en l’adquisició dels processos bàsics implicats en la lectura i l’escriptura que es reflecteix en els processos sintàctics, semàntics i motors.

Disortografia:

Trastorn de l’escriptura que comporta dificultats per dur a terme una bona associació entre so i grafia o per recordar i utilitzar normes ortogràfiques.

Disgrafia:

Trastorn de l’escriptura que es manifesta en dificultats tant en les habilitats motores fines (agafar el llapis, fer un traç correcte…) com en el processament del llenguatge (organització del discurs escrit, memòria…).

Trastorns de les funcions orofacials:

 • Deglució atípica
 • Respiració bucal
 • Trastorn de la masticació
 • Trastorn de la succió
 • Disglòssia

Alteracions del llenguatge associades a altres patologies

 • Síndrome
 • Autisme
 • Dany cerebral
Logopeda Ciutadella

Logopeda adults

És un servei que es basa en l’avaluació, el diagnòstic i el tractament dels trastorns de la deglució, veu, parla i llenguatge de pacients afectats per lesions o malalties cerebrals adquirides. La intervenció se centra en la recuperació de les habilitats danyades i el manteniment de les capacitats no afectades. És important una rehabilitació concreta per a cada pacient amb un equip de professionals interdisciplinari. Sempre facilitant la integració social i la qualitat de vida de la persona.
Logopeda Ciutadella

Alteracions per dany neurològic, produïdes per accidents cardiovasculars (Ictus o hemorràgies cerebrals), traumatismes cranioencefàlics o tumors cerebrals:

Ictus:

Un ictus és un accident cerebrovascular que afecta els vasos sanguinis que irriguen el cervell. En un ictus es poden veure afectades, com ja hem vist, les funcions de parla, la deglució adulta, fins i tot la memòria.
Els logopedes us poden ajudar a superar aquests trastorns associats a l’ictus, no dubteu a consultar-nos i demanar-nos una valoració i recordeu que els 6 primers mesos després de l’ictus són els més crucials per a la recuperació.

Disàrtria:

Alteració a l’articulació a causa de la manca de control dels músculs implicats en la parla. D’aquesta manera, es poden produir dificultats en el volum, el ritme, la prosòdia i la velocitat de parla.

Afàsia:

Alteració en la capacitat de produir o comprendre el llenguatge.

Disfàgia:

Dificultat des de la fase oral de la deglució (masticació i propulsió del bol alimentari fins a la faringe) fins a la fase faríngia (on el bol va des de la faringe fins a l’esòfag). Aquest dificultat es pot trobar tant en líquids o en sòlids, i és degut a una alteració en el sistema nerviós.

Alteracions de la veu:

Disfonia

Patologia en què la qualitat de la veu es troba alterada en qualsevol grau.
En cas de pèrdua total de la veu, es parla d’afonia.

Col·laboració Multidisciplinària

Odontòlegs

Otorrinolaringòlegs

Fisioterapeutes

Cirugians maxil·lofacials

Neuròleg

Mestres

Psicòlegs

Pediatres

Articles

Taller de Salut Vocal

Taller de Salut Vocal

Taller de Salut Vocal Logopeda de veu Taller de Salut Vocal: la veu representa l'eina principal de moltes professions, i en ocasions, pot experimentar alteracions.Per aquesta raó, és essencial dedicar temps a cuidar el nostre instrument vocal. El taller de veu aborda...

Logopèdia estètica

Logopèdia estètica

Logopèdia estètica: com endarrerir els signes de l’edat? La logopèdia estètica és una nova implementació de la logopèdia centrada a l'estètica facial. Es basa en tècniques de Teràpia Miofuncional que permeten modificar el to muscular dels músculs orofacials i així...

Dislèxia

Dislèxia

Dislèxia CiutadellaTrastorn d’aprenentatge que afecta principalment les habilitats implicades tant en la lectura fluent de les paraules com en l’escriptura. Aquestes dificultats són generalment produïdes per un processament fonològic inadequat sense que tinguin...

Ana Gener

Logopeda Ciutadella

Contacta amb mi

.

2 + 6 =

Aquesta web utilitza cookies pròpies per al seu correcte funcionament. Personalitzar cookies   
Privacidad
Necessites ajuda?